ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานทำไฟฟ้าในโรงงาน

Machine:Boom Lift Genie Z45DC
Work Place:ชลบุรี
Date:Oct 2020
Purpose:งานทำไฟฟ้าในโรงงาน
Feedback:ในครั้งนี้ลูกค้าที่เช่า Boom Lift ใช้งานเป็นอยู่แล้ว แต่ต้องการเข้าร่วมการอบรมกับโทเคน ซึ่งการรบอบลูกค้าของเราจะเปลี่ยนแปลงตามระดับการทำงานของลูกค้า และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
Comment:ประเทศไทยมีการใช้งานรถกระเช้าให้คนทำงานที่สูงจำนวนมาก ทั้งนี้โทเคนจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานเสมอ รถของเรามีการตรวจสภาพรถอยู่เป็นประจำและการอบรมของเรามีวีดิโอตัวอย่างของการเกิดอุบัติเหตุจากรถกระเช้าให้ดู เพื่อให้ได้ตระหนักได้ว่าทุกคนมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุและเกิดความระมัดระวัง
URL:https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/