ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานทำไฟฟ้าในโรงงาน

Machine: Boom Lift Genie Z45DC
Work Place: ชลบุรี
Date: Oct 2020
Purpose: งานทำไฟฟ้าในโรงงาน
Feedback: ในครั้งนี้ลูกค้าที่เช่า Boom Lift ใช้งานเป็นอยู่แล้ว แต่ต้องการเข้าร่วมการอบรมกับโทเคน ซึ่งการรบอบลูกค้าของเราจะเปลี่ยนแปลงตามระดับการทำงานของลูกค้า และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
Comment: ประเทศไทยมีการใช้งานรถกระเช้าให้คนทำงานที่สูงจำนวนมาก ทั้งนี้โทเคนจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานเสมอ รถของเรามีการตรวจสภาพรถอยู่เป็นประจำและการอบรมของเรามีวีดิโอตัวอย่างของการเกิดอุบัติเหตุจากรถกระเช้าให้ดู เพื่อให้ได้ตระหนักได้ว่าทุกคนมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุและเกิดความระมัดระวัง