ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานเปลี่ยนหลอดไฟ

Machine:Boom Lift Genie Z45DC
Work Place:กรุงเทพมหานคร
Date:Jul 2020
Purpose:งานเปลี่ยนหลอดไฟภายในโรงงานอุตสาหกรรม
Feedback:การบำรุงรักษาเปลี่ยนหลอดไฟประจำปีเนื่องจากมีสิ่งที่ของที่กีดขวางและจำเป็นต้องดูแลแสงสว่างให้เหมาะสมกับการทำงานของลูกค้า
Comment:จากการเฝ้าระวังโรคโควิดทุกสถานประกอบการได้เล่งเห็นความสำคัญในการเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกัน จึงจัดโต๊ะเก้าที่ ที่เหมาะสมกับการป้องกันกันด้วย
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/