ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานเปลี่ยนหลอดไฟ

Machine: Boom Lift Genie Z45DC
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: Jul 2020
Purpose: งานเปลี่ยนหลอดไฟภายในโรงงานอุตสาหกรรม
Feedback: การบำรุงรักษาเปลี่ยนหลอดไฟประจำปีเนื่องจากมีสิ่งที่ของที่กีดขวางและจำเป็นต้องดูแลแสงสว่างให้เหมาะสมกับการทำงานของลูกค้า
Comment: จากการเฝ้าระวังโรคโควิดทุกสถานประกอบการได้เล่งเห็นความสำคัญในการเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกัน จึงจัดโต๊ะเก้าที่ ที่เหมาะสมกับการป้องกันกันด้วย
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/