ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานติดตั้งไฟประดับตามผนัง

Machine:รถกระเช้า Tadano AT400CG
Work Place:อาคารในเมืองสมุทรปราการ
Date:Jun 2019
Purpose:งานประดับไฟLEDตามผนังอาคาร
Feedback:จากการติดต่อบริษัทรถกระเช้าต่างๆ สุดท้ายลูกค้าก็เลือกรถกระเช้า40เมตรของเรา เพราะว่าสามารถขยายพับงอได้ที่ระยะ 20เมตร ดังนั้นจึงมีประโยชน์ในงานต่างๆแม้ว่าจะไม่ต้องการความสูงมากก็ตาม
Comment:เนื่องจากอาคารนี้มีพื้นเป็นหินอ่อน จึงอาจจะแตกได้หากจอดรถกระเช้าบนพื้นอาคาร ดังนั้นการติดตั้งไฟ LED บนผนัง จึงจอดรถจากสถานที่ห่างขึ้นโดยใช้รถกระเช้าความสูง40เมตร โดยลูกค้าเช่าทั้งหมดสามวัน
URL:https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/
Top