ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้งไฟประดับตามผนัง

Machine: รถกระเช้า Tadano AT400CG
Work Place: อาคารในเมืองสมุทรปราการ
Date: Jun 2019
Purpose: งานประดับไฟLEDตามผนังอาคาร
Feedback: จากการติดต่อบริษัทรถกระเช้าต่างๆ สุดท้ายลูกค้าก็เลือกรถกระเช้า40เมตรของเรา เพราะว่าสามารถขยายพับงอได้ที่ระยะ 20เมตร ดังนั้นจึงมีประโยชน์ในงานต่างๆแม้ว่าจะไม่ต้องการความสูงมากก็ตาม
Comment: เนื่องจากอาคารนี้มีพื้นเป็นหินอ่อน จึงอาจจะแตกได้หากจอดรถกระเช้าบนพื้นอาคาร ดังนั้นการติดตั้งไฟ LED บนผนัง จึงจอดรถจากสถานที่ห่างขึ้นโดยใช้รถกระเช้าความสูง40เมตร โดยลูกค้าเช่าทั้งหมดสามวัน
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/