ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง

Machine: รถลิฟท์ขากรรไกร Genie GS3246
Work Place: คลังเก็บอาหาร สมุทรปราการ
Date: Apr 2019
Purpose: ลูกค้าใช้รถลิฟท์ขากรรไกรในการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง สปริงเกอร์ในพื้นที่โรงงานขนาดใหญ่
Feedback: รถลิฟท์ขากรรไกรเป็นรถรุ่นแบตเตอรี่ จึงไม่ตั้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องควันดำของเครื่องยนต์ ตัวรถสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ300กิโลกรัมจึงมีประสิทธิภาพหลายๆอย่างเพื่อตอยสนองลูกค้าได้
Comment: รถลิฟท์ขากรรไกรสามารถขยายตัวกระเช้าให้มีพื้นที่ยาวออกได้ เพื่อความสามารถในการโหลดของขึ้น และการเคลื่อนย้ายที่ใช้พื้นที่น้อยกว่ารถบูมลิฟท์
URL: https://www.token-thailand.com/scissorslift/