ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง

Machine:รถลิฟท์ขากรรไกร Genie GS3246
Work Place:คลังเก็บอาหาร สมุทรปราการ
Date:Apr 2019
Purpose:ลูกค้าใช้รถลิฟท์ขากรรไกรในการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง สปริงเกอร์ในพื้นที่โรงงานขนาดใหญ่
Feedback:รถลิฟท์ขากรรไกรเป็นรถรุ่นแบตเตอรี่ จึงไม่ตั้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องควันดำของเครื่องยนต์ ตัวรถสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ300กิโลกรัมจึงมีประสิทธิภาพหลายๆอย่างเพื่อตอยสนองลูกค้าได้
Comment:รถลิฟท์ขากรรไกรสามารถขยายตัวกระเช้าให้มีพื้นที่ยาวออกได้ เพื่อความสามารถในการโหลดของขึ้น และการเคลื่อนย้ายที่ใช้พื้นที่น้อยกว่ารถบูมลิฟท์
URL:https://www.token-thailand.com/scissorslift/