ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานติดตั้งป้าย

Machine:Boom Lift JLG E450AJ
Work Place:สมุทรปราการ
Date:May 2020
Purpose:งานติดตั้งบอกสัญาณภายนอกอาคาร
Feedback:ลูกค้าต้องการรถที่สภาพใหม่ และเครื่องยนต์ที่สภาพใหม่ เพื่อป้องกันการเสียเวลาในการทำงาน
Comment:เมื่อปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการของสนามบินเป็นจำนวนมากทำให้สถานีการรองรับไม่เพียงพอ
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/
Top