ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้งป้าย

Machine: Boom Lift JLG E450AJ
Work Place: สมุทรปราการ
Date: May 2020
Purpose: งานติดตั้งบอกสัญาณภายนอกอาคาร
Feedback: ลูกค้าต้องการรถที่สภาพใหม่ และเครื่องยนต์ที่สภาพใหม่ เพื่อป้องกันการเสียเวลาในการทำงาน
Comment: เมื่อปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการของสนามบินเป็นจำนวนมากทำให้สถานีการรองรับไม่เพียงพอ
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/