ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานโครงสร้าง

Machine: Scissors Lift JLG 4045r
Work Place: ระยอง
Date: Jan 2021
Purpose: งานโครงสร้าง
Feedback: สำหรับงานโครงสร้างอาคาร ลูกค้าท่านนี้เลือกใช้บริการของ X-Lift 4045R ที่สามารถปรับพื้นที่การทำงานได้หลายโซน และแต่ละโซนสามารถรับน้ำหนักได้แตกต่างกัน โซน A Deck รับน้ำหนักได้ 249 Kg./โซน B รับน้ำหนักได้ 113 Kg. /โซน C รับน้ำหนักได้ 136 Kg.
Comment: X-Lift 4045R Deck มีพื้นที่การทำงาน 2.43 x 1.05 เมตร และเมื่อปรับพื้นที่การทำงาน โซน B Deck มีพื้นที่เพิ่ม 0.90 เมตร แต่กรณีที่ใช้พื้นที่เพิ่มลูกค้าควรระมัดระวังถึงน้ำหนักที่รับได้ โดยปกติพื้นที่โซน B ควรมีคนยืนเพียงหนึ่งคน และอีกสองคนควรอยู่ในพื้นที่โซน C เพื่อให้น้ำหนักแต่ละตำแหน่งบาลานซ์กัน
URL: https://www.token-thailand.com/scissorslift/jlg_4045r/