ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

Machine: รถกระเช้าไฟฟ้าขากรรไกร Genie GS4047
Work Place: นิคมหนองแค สระบุรี
Date: Oct 2018
Purpose: ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
Feedback: ลูกค้าต้องการใช้รถกระเช้าไฟฟ้าขากรรไกร งานหลายวัน ทางเราจึงทำราคาพิเศษให้ ทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจ ที่ลูกค้าสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น
Comment: ลูกค้าต้องการใช้งานในพื้นที่จำกัด และต้องการขนอุปกรณ์สำหรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ไปยังหลังคา พร้อมคนทำงานอีก 2 คน ทางเราจึงแนะนำรถกระเช้าไฟฟ้าขากรรไกร Genie GS4047 ให้ทางลูกค้า เพราะมีขนาดของตัวกระเช้าที่กว้างสามารถขนย้ายอุปกรณ์ได้
URL: https://www.token-thailand.com/scissorslift/
ลูกค้าเช่ารถขากรรไกร 12m ติดตั้งแผลโซลาร์เซลล์ บรรทุกคน 2คน และอุปกรณ์จำนวนมาก สามารถรับน้ำหนัก ยืดใช้งานติดตั้งได้อย่างสบาย