ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

การใช้งานที่ไม่ถูกต้องที่เราเพิ่งพบเมื่อเร็วๆนี้

Machine: Boom Lift Genie Z60DC
Work Place: กรุงเทพฯ
Date: Mar 2021
Purpose: งานติดตั้งโคมไฟและเดินท่อ
Feedback: การใช้งาน Boom Lift ประเภทแบตเตอรี่ ระหว่างการใช้งานเหตุการณณ์ที่เราพบบ่อยในช่วงนี้คือลูกค้าใช้งานรถจนแบตหมดเกลี้ยง เหลือ 0% เราขอแจ้งก่อนว่า แบตเตอรี่ของรถกระเช้าไม่ว่าจะเป็น Boom Lift หรือ X-Lift ไม่เหมือนแบตของโทรศัพท์ หากปล่อยให้แบตหมดจะทำให้ชาร์จไฟไม่เข้า หรือแบตเสีย กรณีนี้อาจมีาใช้จ่ายในการกระตุ้นแบตเกิดขึ้นได้หากลูกค้าไม่ตรวจสอบระหว่างใช้งาน
Comment: เมื่อเราส่งรถให้ลูกค้าใช้งานแล้วจึงขอให้ทางลูกค้าช่วยดูแลระหว่างการใช้งานด้วย หากแบตหมดและชาร์จไฟไม่เข้าควรตรวจเช็คก่อนว่าหน้างานของลูกค้ามีกำลังไฟถึง 220v หรือไม่ หน้างานบางที่ไม่ให้ใช้ไฟเวลากลางคืน หน้างานของลูกค้าบางที่ไม่ได้ใช่ไฟโรงงานเนื่องจากเป็นการก่อสร้างใหม่จึงต้องมีการใช้เครื่องปั่นไฟและมีการใช้งานกับเครื่องจักรหลายอย่างทำให้กระแสไฟไม่คงที่และไฟเข้าไม่พอ กรณีแบบนี้อาจทำให้แบตเตอรี่มีปัญหาและทำให้รถใช้งานไม่ได้
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/