ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานทำความสะอาดโรงงานเคมี

Machine: Boom Lift Genie Z45DC
Work Place: กรุงเทพฯ
Date: Jun 2020
Purpose: งานทำความสะอาดภายในโรงงานสารเคมี
Feedback: งานตรวจเช็คทำความสะอาดโรงงานสารเคมีสิ่งที่ลูกค้าตระหนักถึงคือความปลอดภัย ฉนั้นรถที่จะเข้างานจะต้องมีความพร้อมในทุกๆด้านมีความพร้อมที่จะเข้าไซด์งาน
Comment: โทเคนมีนโยบายการให้บริการด้านความปลอดภัยของลูกค้าในการหุ้มห้อหรือหุ้มกระเช้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกที่จะทำเอง
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/