ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานทำความสะอาดโรงงานเคมี

Machine:Boom Lift Genie Z45DC
Work Place:กรุงเทพฯ
Date:Jun 2020
Purpose:งานทำความสะอาดภายในโรงงานสารเคมี
Feedback:งานตรวจเช็คทำความสะอาดโรงงานสารเคมีสิ่งที่ลูกค้าตระหนักถึงคือความปลอดภัย ฉนั้นรถที่จะเข้างานจะต้องมีความพร้อมในทุกๆด้านมีความพร้อมที่จะเข้าไซด์งาน
Comment:โทเคนมีนโยบายการให้บริการด้านความปลอดภัยของลูกค้าในการหุ้มห้อหรือหุ้มกระเช้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกที่จะทำเอง
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/
Top