ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานเช็คสต๊อคสินค้า

Machine: Scissors Lift Genie GS3246
Work Place: บางนา-ตราด
Date: Apr 2020
Purpose: เมื่อลูกค้าใส่ใจใช้รถที่มีความปลอดภัยเพื่อป้องกันการตกจากที่สูง
Feedback: การเลือกใช้รถทำงานที่สูงระหว่างโฟคลิฟท์ที่ตักพาเลทให้คนยืนขึ้นไปกับรถขากรรไกรที่มีกระเช้าป้องกันการตกจากที่สูง ซึ่งลูกค้าได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเลยเลือกใช้รถกระเช้าขากรรไกรที่มีความปลอดภัยในการทำงาน
Comment: รถขากรรไกร จึงให้ความรู้สึกปลอดภัยเมื่อใช้งานเช็คสต๊อคสินค้าบนที่สูงเพราะโดยตัวรถเองมีกระเช้าที่สามารถกั้นคนตกจากที่สูงได้ข้อมดีอีกอย่างคือขึ้นได้มากกว่า 2คนจะทำให้การเช็คสต๊อคสินค้าเสร็จเร็วอีกด้วย
URL: https://www.token-thailand.com/scissorslift/