ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานเช็คสต๊อคสินค้า

Machine:Scissors Lift Genie GS3246
Work Place:บางนา-ตราด
Date:Apr 2020
Purpose:เมื่อลูกค้าใส่ใจใช้รถที่มีความปลอดภัยเพื่อป้องกันการตกจากที่สูง
Feedback:การเลือกใช้รถทำงานที่สูงระหว่างโฟคลิฟท์ที่ตักพาเลทให้คนยืนขึ้นไปกับรถขากรรไกรที่มีกระเช้าป้องกันการตกจากที่สูง ซึ่งลูกค้าได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเลยเลือกใช้รถกระเช้าขากรรไกรที่มีความปลอดภัยในการทำงาน
Comment:รถขากรรไกร จึงให้ความรู้สึกปลอดภัยเมื่อใช้งานเช็คสต๊อคสินค้าบนที่สูงเพราะโดยตัวรถเองมีกระเช้าที่สามารถกั้นคนตกจากที่สูงได้ข้อมดีอีกอย่างคือขึ้นได้มากกว่า 2คนจะทำให้การเช็คสต๊อคสินค้าเสร็จเร็วอีกด้วย
URL:https://www.token-thailand.com/scissorslift/