ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานเช็คสต็อกสินค้า

Machine: Scissors Lift JLG 4045r
Work Place: สมุทรปราการ
Date: Aug 2020
Purpose: เช็คสต็อกสินค้า
Feedback: โทเคนจะมีราคาพิเศษสำหรับเช่ารายปีนอกเหนือจากราคาเช่าแบบรายวันและรายเดือน นอกจากนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าระยะยาวจะมีเจ้าหน้าที่ของโทเคนเข้าประเมินหน้างานและเสนอรถที่เหมาะสมที่สุดในการใช้งานให้
Comment: ลูกค้าต้องการเช่ารถสำหรับเช็คสต็อกสินค้าที่มีพื้นที่แคบและเช่าแบบรายปี โทเคนจึงส่งเจ้าหน้าที่ให้เข้าประเมินหน้างานและเสนอลิฟท์ขากรรไกร ซึ่งมีขนาดกะทัดรัด กว้าง 1.2 ม. และสูง 1.68 ม. เมื่อพับรั้วแล้ว สามารถเข้าไปในพื้นที่แคบ ๆได้
URL: https://www.token-thailand.com/scissorslift/