ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

Machine:Aerial Work Veicle Tadano AT270TG FRP Backet
Work Place:สระบุรี
Date:Mar 2020
Purpose:งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้ารงสูงภายในบริษัท
Feedback:Skymaster ของโทเคนเป็นเจ้าเดียวที่มีการติดตั้งกระเช้าไฟเบอร์เพื่อทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งสามารถช่วยป้องกันความปลอดภัยการทำงานของการไฟฟ้าได้ในระดับนึง
Comment:ช่างไฟฟ้า ต้องทำการตรวจสอบการตัดกระแสไฟโดยใช้เครื่องมือวัดกระแสไฟก่อนลงมือปฎิบัติงาน เพื่อป้องกันอันตราย
URL:https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/