ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

Machine: Aerial Work Veicle Tadano AT270TG FRP Backet
Work Place: สระบุรี
Date: Mar 2020
Purpose: งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้ารงสูงภายในบริษัท
Feedback: Skymaster ของโทเคนเป็นเจ้าเดียวที่มีการติดตั้งกระเช้าไฟเบอร์เพื่อทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งสามารถช่วยป้องกันความปลอดภัยการทำงานของการไฟฟ้าได้ในระดับนึง
Comment: ช่างไฟฟ้า ต้องทำการตรวจสอบการตัดกระแสไฟโดยใช้เครื่องมือวัดกระแสไฟก่อนลงมือปฎิบัติงาน เพื่อป้องกันอันตราย
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/