ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้งโคมไฟ

Machine: Boom Lift JLG E450AJ
Work Place: ชลบุรี
Date: Oct 2020
Purpose: งานติดตั้งโคมไฟ
Feedback: ลูกค้าบปัญหาการใช้รถเดินหน้าถอยหลังไม่ได้ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ลูกค้าได้หมุนกระเช้าผิดด้านทำให้ระบบเซฟตี้ตัดการทำงาน
Comment: ทางโทเคนได้แนะนำให้ลูกค้าถ่ายวีดีเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น พบว่าการใช้งานหมุนรอบด้าน 180องศา ทำให้ตัวกระเช้าอยู่ผิดตำแหน่งรถจึงไม่สามารถเคลื่อนตัวได้
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/