ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้งโคมไฟ

Machine:Boom Lift JLG E450AJ
Work Place:ชลบุรี
Date:Oct 2020
Purpose:งานติดตั้งโคมไฟ
Feedback:ลูกค้าบปัญหาการใช้รถเดินหน้าถอยหลังไม่ได้ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ลูกค้าได้หมุนกระเช้าผิดด้านทำให้ระบบเซฟตี้ตัดการทำงาน
Comment:ทางโทเคนได้แนะนำให้ลูกค้าถ่ายวีดีเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น พบว่าการใช้งานหมุนรอบด้าน 180องศา ทำให้ตัวกระเช้าอยู่ผิดตำแหน่งรถจึงไม่สามารถเคลื่อนตัวได้
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/