ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานเปลี่ยนหลอดไฟ

Machine: Boom Lift JLG E450AJ
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: Aug 2020
Purpose: งานเปลี่ยนหลอดไฟ
Feedback: บูมลิฟท์สามารถปรับสปีดการทำงานได้สองโหมด คือ โหมดกระต่าย=เร็ว และ โหมดเต่า=ช้า อย่างไรก็ตามมีลูกค้าได้แจ้งกลับมาว่าเลือกโหมดเต่าโดยไม่รู้ตัว และทำใหบูมลิฟท์ทำงานช้าลงอย่างผิดปกติ ทีมงานของโทเคนจึงได้ให้คำแนะนำว่าให้ปรับการใช้งานเป็นโหมดกระต่าย และแจ้งให้ทราบว่าการใช้งานที่ช้าลงเนื่องจากเป็นโหมดเต่าและไม่ได้เสีย
Comment: ในแต่ละพื้นที่ที่ลูกค้าเรียกใช้บริการ ไม่ว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบของบูมลิฟท์ การเคลื่อนย้ายหรือขยับบูมลิฟท์ ทางโทนเคนก็มีทีมงานที่พร้อมให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาอยู่ตลอด หากลูกค้าไม่ชำนาญในการประเมินหน้างานก็สามารถส่งรายละเอียดเข้ามาปรึกษาได้
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/