ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

การแก้ไขปัญหาระหว่างการใช้

Machine: Scissors Lift JLG 4045r
Work Place: นนทบุรี
Date: Jun 2020
Purpose: งานเปลี่ยนหลอดไฟภายในอาคาร
Feedback: การใช้รถเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นได้ 2 อย่างคือ เกิดจากตัวรถ หรือ เกิดจา่กผู้ใช้งาน
Comment: การใช้รถขากรรไกรในการทำงาน เมื่อรถเกิดระบบการทำงานรวนของเราก็ติดตามสอบถามปัญหากับลูกค้าแก้ไขโดยสอบถามรหัสฟ้องที่หน้าจอเพื่อทำการแก้ปัญหา
URL: https://www.token-thailand.com/scissorslift/