ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

การแก้ไขปัญหาระหว่างการใช้

Machine:Scissors Lift JLG 4045r
Work Place:นนทบุรี
Date:Jun 2020
Purpose:งานเปลี่ยนหลอดไฟภายในอาคาร
Feedback:การใช้รถเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นได้ 2 อย่างคือ เกิดจากตัวรถ หรือ เกิดจา่กผู้ใช้งาน
Comment:การใช้รถขากรรไกรในการทำงาน เมื่อรถเกิดระบบการทำงานรวนของเราก็ติดตามสอบถามปัญหากับลูกค้าแก้ไขโดยสอบถามรหัสฟ้องที่หน้าจอเพื่อทำการแก้ปัญหา
URL:https://www.token-thailand.com/scissorslift/
Top