ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี

Machine: Boom Lift Genie Z45DC JLG 4045r
Work Place: ชลบุรี
Date: Dec 2020
Purpose: งานติดตั้งโคมไฟภายในอาคาร
Feedback: การทำบริการให้กับลูกค้าช่วงวันหยุดเทศกาลที่ไม่ได้ใช้รถแต่ทางลูกค้าต้องการให้รถอยู่ที่หน้างาน ลุกค้าแจ้งกลับมาทางโทเคนจะมีพนักงานแจ้งรายละเอียดขั้นตอนการหยุดใช้รถในช่วงวันหยุดเพื่อพิจารณาการชดเชยใช้รถ
Comment: พอใกล้สิ้นปีหลายๆบริษัทมองหารถกระเช้าเพื่อทำการบำรุงรักษาประจำปี โทเคนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการให้บริการด้านรถกระเช้าเพื่อทำการบำรุงรักษาที่สูง ลูกค้าที่มีความสนใจสามารถติดต่อสอบถามทางโทเคนได้ตลอดเวลา
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/