ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานตรวจสอบสิ่งแวดล้อม

Machine: Boom Lift JLG E450AJ
Work Place: สมุทรปราการ
Date: Oct 2020
Purpose: งานตรวจสอบสิ่งแวดล้อม
Feedback: การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานเกี่ยวกับสารเคมีที่ต้องมีการตรวจสอบทุกปี ซึ่งลูกค้าก็เลือกใช้ JLG Boom Lift 14m. จากโทเคนที่มีความกว้างเพียง 1.79เมตร สำหรับหน้างานที่มีพื้นที่จำกัด
Comment: การใช้งานรถกระเช้าภายนอกอาคาร Skymater ก็สามารถใช้ทำงานได้ แต่กรณีนี้ Skymaster ที่มีหน้ากว้าง 2.30 เมตร ต้องใช้พื้นที่ในการทำงาน 4-5 เมตร การเลือกใช้ JLG Boom Lift 14m. จึงมีความคล่องตัวมากกว่า