ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานตรวจสอบสิ่งแวดล้อม

Machine:Boom Lift JLG E450AJ
Work Place:สมุทรปราการ
Date:Oct 2020
Purpose:งานตรวจสอบสิ่งแวดล้อม
Feedback:การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานเกี่ยวกับสารเคมีที่ต้องมีการตรวจสอบทุกปี ซึ่งลูกค้าก็เลือกใช้ JLG Boom Lift 14m. จากโทเคนที่มีความกว้างเพียง 1.79เมตร สำหรับหน้างานที่มีพื้นที่จำกัด
Comment:การใช้งานรถกระเช้าภายนอกอาคาร Skymater ก็สามารถใช้ทำงานได้ แต่กรณีนี้ Skymaster ที่มีหน้ากว้าง 2.30 เมตร ต้องใช้พื้นที่ในการทำงาน 4-5 เมตร การเลือกใช้ JLG Boom Lift 14m. จึงมีความคล่องตัวมากกว่า
URL:https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/
Top