ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ซ่อมบำรุงรักษา โรงไฟฟ้า

Machine: รถกระเช้า Skymaster 27เมตร Tadano AT270TG
Work Place: นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา
Date: Dec 2018
Purpose: ซ่อมบำรุงรักษา โรงไฟฟ้า
Feedback: ลูกค้าใช้งานไฟฟ้าแบบนี้ ทางเราก็มีให้บริการตัวกระเช้าไฟเบอร์ ที่เหมาะสำหรับทำงานใกล้กระแสไฟฟ้า สามารถเช่าเพิ่มได้ในราคา 1,000บาท/วัน และยังมีสายดิน เพื่อปล่อยกระแสไฟฟ้า ที่สะสามลงสู่พื้นดิน สามารถติดตั้งได้จากส่วนไหนของตัวรถก็ได้ เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตจากการทำงาน
Comment: การบำรุงรักษาในโรงไฟฟ้าที่มีพื้นที่กว้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้รถกระเช้ายังสามารถจอดรถจากจุดกึ่งกลาง และทำการสวิงตัวบูม เพื่อทำงานได้ในระดับความสูงที่มากกว่า 20 เมตร