ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดไฟป้ายบริษัท

Machine: Tadano AT270TG
Work Place: สมุทรปราการ
Date: Aug 2019
Purpose: งานป้ายโฆษณาที่มีความสูงอยู่ภายนอกอาคารต้องการบำรุงรักษาในกรณีเร่งด่วนทางเราก็บริการให้
Feedback: ลูกค้าต้องการรถที่มีความสูงที่ถึงระยะทำงาน และมีเอกสารความปลอดภัยยื่นก่อนเข้าทำงานในกรณีเร่งด่วน 1 วัน
Comment: ในกรณีเร่งด่วนลูกค้า Walk In เข้ามาเพื่อทำงาน ทางเราสามารถจัดหารถและพร้อมบริการให้ทันท่วงที