ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานตรวจเช็คระบบท่อทางเดิน

Machine: Boom Lift JLG E450AJ
Work Place: ฉะเชิงเทรา
Date: May 2020
Purpose: งานตรวจเช็คท่อทางเดินต่าง
Feedback: ในปัจจุบันเจ้าอื่นพยายามซ่อมรถมือ 2 มาเพื่อจำหน่ายหรือบริการให้เช่าจำนวนมาก แต่รถของโทเคนเป็นมือใหม่ เครื่องยนต์ใหม่ แบตเตอรี่สภาพดี
Comment: ในประเทศไทย Genie มีชื่อเสียงมาก แต่ JLG ก็มาจากอมริการเหมือนกันซึ่งการใช้งานและราคาก็ไม้แตกต่างกัน
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/