ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานทำความสะอาดกระจก

Machine: Boom Lift Genie Z45/25
Work Place: ชลบรี
Date: Jan 2020
Purpose: การทำความสะอาดกระจกหน้าต่าง
Feedback: รถบูมลิฟท์ที่โค้งงอสามารถหลีกเลี่ยงได้แม้ว่าจะมีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้า เนื่องจากใช้แบตเตอรี่จึงไม่มีเสียงดังไม่มีไอเสียและคุณสามารถทำงานได้โดยไม่ขัดขวางงานอื่น
Comment: นอกจากนี้ยางยังสวมใส่ยางที่ไม่ต้องเจาะดังนั้นจึงไม่มีอันตรายจากการเจาะและตก มันถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานได้
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/