ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานทำความสะอาดกระจก

Machine:Boom Lift Genie Z45/25
Work Place:ชลบรี
Date:Jan 2020
Purpose:การทำความสะอาดกระจกหน้าต่าง
Feedback:รถบูมลิฟท์ที่โค้งงอสามารถหลีกเลี่ยงได้แม้ว่าจะมีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้า เนื่องจากใช้แบตเตอรี่จึงไม่มีเสียงดังไม่มีไอเสียและคุณสามารถทำงานได้โดยไม่ขัดขวางงานอื่น
Comment:นอกจากนี้ยางยังสวมใส่ยางที่ไม่ต้องเจาะดังนั้นจึงไม่มีอันตรายจากการเจาะและตก มันถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานได้
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/