ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานซ่อมผนังอาคาร

Machine: Tadano AT170TG
Work Place: กรุงเทพฯ
Date: Dec 2019
Purpose: ไซด์งานก่อสร้างที่ต้องการรถที่มีความคล่องตัวในการทำงานและมีพื้นไม่อำนวยเพราะมีสิ่งกีดขวางจากด้านล่าง
Feedback: ลูกค้าอยากใช้นั่งร้านแต่เปลี่ยนใจเพราะ Skymaster เพราะสามารถตอบโจทย์ความต้องการให้ลูกค้าได้ ประหยัดเวลาในการติดตั้งและรื้อถอนนั่งร้านอีกด้วย
Comment: แม้ในพื้นที่จำกัด แต่เราก็มีรถที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ไม่ว่าจะพื้นที่แคบแค่ไหนก็ตาม
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/