ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานตรวจเช็คระบบสัญญาณเตือนภัย

Machine: Boom Lift Genie Z51
Work Place: อยุธยา
Date: Aug 2020
Purpose: ตรวจเช็คระบบสัญญาณเตือนภัย
Feedback: บูมลิฟท์ของโทเคนมีสองประเภทคือแบบเครื่องยนต์และแบบแบตเตอรี่ ทั้งสองแบบมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน กรณีพื้นที่กว้าง ขยับบ่อย เลยเลือกเป็นแบบเครื่องยนต์ จึงไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้งานต่อเนื่อง
Comment: ลูกค้าบางรายตั้งใจเลือกบูมลิฟท์ที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ เมื่อหน้างานมีพื้นที่กว้างและมีการขยับบ่อย ซึ่งถ้าเลือกแบบแบตเตอรี่อาจไม่จบงาน แต่พนักงานของโทเคนแนะนำให้ใช้แบบเครื่องยนต์การทำงานจึงผ่านไปได้ด้วยดี
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/