ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

มุงหลังคาโรงงาน

Machine: ขากรรไกร Genie GS3246
Work Place: สมุทรปราการ
Date: Oct 2019
Purpose: ลำเลียงแผ่นกระเบื้อง Anti Heating Sheet
Feedback: ลูกค้าตั้งนั่งร้านเพื่อลำเลียง แผ่น Anti Heating Sheet แต่ลูกค้าได้มองเห็นถึงความสะดวกในการลำเลียงจึงเลือกที่จะใช้ รถขากรรไกร ที่สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ถึง 318Kg. และยังประหยัดเวลาอีกด้วย
Comment: รถขากรรไกร ที่เราให้บริการลูกค้ามีเอกสารตรวจรับรองอย่างถูกต้อง ปจ.2 ลูกค้าสามารถยื่นเข้าทำงานในพื้นที่เซฟตี้ต้องการได้อย่างสบายใจ
URL: https://www.token-thailand.com/scissorslift/