ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานติดตั้งเครน

Machine:Skymaster Tadano AT270TG
Work Place:กรุงเทพฯ
Date:Jun 2020
Purpose:การก่อสร้างเครนขนาดใหญ่
Feedback:หน้างานพื้นที่โล่ง แต่พื้นผิวขรุขระ รถที่จะสามารถนำคนขึ้นไปทำงานได้อย่างปลอดภัย 100% คือ Skymaster
Comment:ลูกค้าต้องการทั้งรถที่จะยกทั้งของและคนขึ้นไปพร้อมๆ แต่เนื่องจากรถแต่ละคันคุณสมบัติต่างกัน ลุกค้าจึงเลือกรถเครนเพื่อยกของที่น้ำหนักขึ้นไป และ ใช้รถกระเช้านำคนขึ้นไปทำงาน
URL:https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/