ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้งเครน

Machine: Skymaster Tadano AT270TG
Work Place: กรุงเทพฯ
Date: Jun 2020
Purpose: การก่อสร้างเครนขนาดใหญ่
Feedback: หน้างานพื้นที่โล่ง แต่พื้นผิวขรุขระ รถที่จะสามารถนำคนขึ้นไปทำงานได้อย่างปลอดภัย 100% คือ Skymaster
Comment: ลูกค้าต้องการทั้งรถที่จะยกทั้งของและคนขึ้นไปพร้อมๆ แต่เนื่องจากรถแต่ละคันคุณสมบัติต่างกัน ลุกค้าจึงเลือกรถเครนเพื่อยกของที่น้ำหนักขึ้นไป และ ใช้รถกระเช้านำคนขึ้นไปทำงาน
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/