ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานทำความสะอาดกระจกเรือท่องเที่ยว

Machine: Tadano AT400CG
Work Place: ชลบรี
Date: Dec 2019
Purpose: งานทำความความกระกจกเรือการท่องเที่ยว ซึ่งมีความสูงโดยประมาณ 40 เมตร และทางลูกค้าต้องการขึ้นไปทำความสะอาด ทางเราก็ยินดีบริการ
Feedback: สูงแค่ไหนทางเราก็สามารถนำคนขึ้นไปบนกระเช้าอย่างปลอดภัย 100%
Comment: ลูกค้าใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยของคนขับจึงเลือกใช้คนขับทางเรามีมีความชำนาญและสามารถให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้เมื่อลูกค้าต้องการ
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/