ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานตรวจเช็คบำรุงรักษาถังเก็บน้ำ

Machine: Aerial Work Vehicle Tadano AT270TG
Work Place: สมุทรปราการ
Date: Nov 2019
Purpose: งานตรวจเช็คบำรุงรักษาถังเก็บน้ำ
Feedback: หน้างานของลูกค้ามีลักษณะที่พื้นที่การทำงานเป็นวงกลมทางเราก็สามารถที่จะปรับองศาของกระเช้าเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่การทำงานของลูกค้าได้สะดวก
Comment: ใกล้สิ้นปีบริษัทฯที่ดำเนินการกิจการประเภท ซีเมนต์,ไฟเบอร์ใยแก้ว,น้ำมัน ,เคมี ต่างๆ ต้องการการตรวจเช็คประจำปี ซึ่งรถ skymaster ซึ่งวิ่งไปบนท้องถนนได้เลยแบบประหยัดค่าขนส่งลูกค้าจะเลือกใช้บริการเป็นส่วนใหญ่
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/