ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานตรวจเช็คบำรุงรักษาถังเก็บน้ำ

Machine:Aerial Work Vehicle Tadano AT270TG
Work Place:สมุทรปราการ
Date:Nov 2019
Purpose:งานตรวจเช็คบำรุงรักษาถังเก็บน้ำ
Feedback:หน้างานของลูกค้ามีลักษณะที่พื้นที่การทำงานเป็นวงกลมทางเราก็สามารถที่จะปรับองศาของกระเช้าเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่การทำงานของลูกค้าได้สะดวก
Comment:ใกล้สิ้นปีบริษัทฯที่ดำเนินการกิจการประเภท ซีเมนต์,ไฟเบอร์ใยแก้ว,น้ำมัน ,เคมี ต่างๆ ต้องการการตรวจเช็คประจำปี ซึ่งรถ skymaster ซึ่งวิ่งไปบนท้องถนนได้เลยแบบประหยัดค่าขนส่งลูกค้าจะเลือกใช้บริการเป็นส่วนใหญ่
URL:https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/