ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้งรางท่อใต้สะพาน

Machine: Boom Lift JLG E450AJ
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: May 2021
Purpose: งานติดตั้งท่อใต้สะพานทางด่วน
Feedback: ลูกค้าต้องการรถที่สามารถเวลายกบูมลิฟท์ขึ้นแล้วยังสามารถเลื่อนรถไปตามตำแหน่งที่ต้องการได้
Comment: ลูกค้าเลือกรถที่เป็นแบตเตอรี่ในครั้งนี้เพราะหน้างานใช้งานไม่นานและสามารถเลือกที่จะบังคับเองตามทิศทางที่ต้องการได้ตามลักษณะงานของลูกค้า