ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานติดตั้งรางท่อใต้สะพาน

Machine:Boom Lift JLG E450AJ
Work Place:กรุงเทพมหานคร
Date:May 2021
Purpose:งานติดตั้งท่อใต้สะพานทางด่วน
Feedback:ลูกค้าต้องการรถที่สามารถเวลายกบูมลิฟท์ขึ้นแล้วยังสามารถเลื่อนรถไปตามตำแหน่งที่ต้องการได้
Comment:ลูกค้าเลือกรถที่เป็นแบตเตอรี่ในครั้งนี้เพราะหน้างานใช้งานไม่นานและสามารถเลือกที่จะบังคับเองตามทิศทางที่ต้องการได้ตามลักษณะงานของลูกค้า
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/