ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานเดินท่อภายในโรงงาน

Machine: Scissors Lift 10m Genie GS3246
Work Place: พระนครศรีอยุธยา
Date: Feb 2020
Purpose: งานเดินท่อภายในโรงงานอุตสาหกรรม
Feedback: ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี ทางโทเคนได้มีการจัดโปรโมชั่น ลดราคาของตัว บูมลิฟท์และขากรรไกร เพื่อช่วยให้ผู้รับเหมาหรือลูกคาใช้เองโดยตรง ได้ใช้รถในราคาที่ถูกลงและแถมรถยังใหม่ มีอายุการใช้งาน 2-3ปี
Comment: GS3246 รองรับน้ำมันหนักได้ถึง 318Kg. และยังมีความกว้างของกระเช้า 2.41ม.และยืดได้ถึง3.31ม. ซึ่งสามารถนำคนและอุปกรณ์การทำงานต่างๆขึ้นไปทำงานด้านบนได้อย่างสะดวกสบาย
URL: https://www.token-thailand.com/scissorslift/