ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานติดตั้งโครงเหล็ก

Machine:Boom Lift Genie Z60DC
Work Place:ชลบุรี
Date:Nov 2020
Purpose:งานติดตั้งโครงเหล็ก
Feedback:ในการทำงานโครงหลังคานี้ เราแนะนำให้ใช้บูมลิฟท์ 18เมตร สามารถใช้งานรวมคนได้สูงสุด 20เมตร มีให้เลือกทั้ง 2 แบบคือGinie ออกแบบตัวรถให้มีขนาดใหญ่ และJLG ที่ถูกออกแบบบตัวรถให้มีขนาดเล็กกว่า
Comment:JLG เมื่อเก็บบูมเรียบร้อย มีความยาวรวมทั้งบูมและกระเช้าอยู่ที่ 10.15เมตร ส่วนGenie เมื่อเก็บบูมเรียบร้อย มีความยาวรวมทั้งบูมและกระเช้าอยู่ที่ 8.15เมตร จึงกล่าวได้ว่าการใช้งานที่มีความสูงและพื้นที่แคบ Genie จะมีความคล่องตัวมากกว่า
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/