ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้ง CCTV

Machine: Boom Lift Genie Z30DC
Work Place: ระยอง
Date: May 2021
Purpose: งานติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในโรงงาน
Feedback: การย้ายไปที่สำนักงานแห่งใหม่ เพื่อรองรับการให้บริการทั้งการอบรมสอนเทรนการใช้รถ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการใช้รถในทุกๆหน้างาน
Comment: หากทางลูกค้าได้ขับรถผ่านทางสำนักงานแห่งใหม่ก็สามารถเข้าแวะเยี่ยมชมสำนักงานแห่งใหม่ได้ ทางเรายินดีต้อนรับทุกท่าน
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/