ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานติดตั้งเสาอากาศบนหลังคาที่มีสายโทรศัพท์กีดขวางด้านหน้า

Machine:รถกระเช้า Tadano AT170TG
Work Place:อาคารในกรุงเทพมหานคร
Date:Jun 2019
Purpose:ติดตั้งเสาอากาศ
Feedback:ในการเลือกขนาดของรถกระเช้าที่จะใช้ นอกจากความสูงของการทำงานแล้ว(ระยะในแนวตั้ง) ยังต้องคำนึงถึงตำแหน่งที่จอดรถ(ระยะในแนวนอน)อีกด้วย จากประสบการณ์ที่ผ่านๆมา ส่วนน้อยที่จะสามารถจอดรถตรงใต้ตำแหน่งที่ต้องการทำงานได้เลย ส่วนใหญ่มักจะมีสิ่งกีดขวางทำให้ต้องจอดรถห่างออกมาและยืดบูมเข้าไปแทน .
Comment:ในงานนี้อาจจะดูเหมือนว่าง่ายแต่ความเป็นจริงค่อนข้างยาก เพราะเสาอากาศอยู่บนหลังคาของสำนักงานซึ่งมีสายโทศัพท์กีดขวางอยู่ทางด้านหน้าอาคาร เราจึงต้องคำนวณมุมของหลังคาเพื่อกำหนดตำแหน่งที่จอดรถและยืดบูมเข้าไปทำงาน
URL:https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/