ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้งเสาอากาศบนหลังคาที่มีสายโทรศัพท์กีดขวางด้านหน้า

Machine: รถกระเช้า Tadano AT170TG
Work Place: อาคารในกรุงเทพมหานคร
Date: Jun 2019
Purpose: ติดตั้งเสาอากาศ
Feedback: ในการเลือกขนาดของรถกระเช้าที่จะใช้ นอกจากความสูงของการทำงานแล้ว(ระยะในแนวตั้ง) ยังต้องคำนึงถึงตำแหน่งที่จอดรถ(ระยะในแนวนอน)อีกด้วย จากประสบการณ์ที่ผ่านๆมา ส่วนน้อยที่จะสามารถจอดรถตรงใต้ตำแหน่งที่ต้องการทำงานได้เลย ส่วนใหญ่มักจะมีสิ่งกีดขวางทำให้ต้องจอดรถห่างออกมาและยืดบูมเข้าไปแทน .
Comment: ในงานนี้อาจจะดูเหมือนว่าง่ายแต่ความเป็นจริงค่อนข้างยาก เพราะเสาอากาศอยู่บนหลังคาของสำนักงานซึ่งมีสายโทศัพท์กีดขวางอยู่ทางด้านหน้าอาคาร เราจึงต้องคำนวณมุมของหลังคาเพื่อกำหนดตำแหน่งที่จอดรถและยืดบูมเข้าไปทำงาน
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/