ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

ตรวจสอบภาชนะบรรจุของเหลว

Machine:Aerial Work Veicle Aichi SK22A
Work Place:สมุทรปราการ
Date:Oct 2019
Purpose:งานตรวจสอบภาชนะบรรจุของเหลวซึ่งต้องใช้องศาของฟังก์ชั่นกระเช้าในการหมุนเข้าไป 200 องศา เพื่อตรวจสอบ
Feedback:สถานที่หน้างานไม่เอื้ออำนวยในการจอดรถพื้นที่ค่อนข้างห่างจากการทำงานลูกค้าจึงเลือกรถที่มีความสูงไว้เผื่อพื้นที่จะทำงาน
Comment:ลูกค้าต้องการรถที่ประหยัดค่าใช้จ่ายสะดวกสบายในการจราจร รถ Skymaster ตอบสนองความต้องของลูกค้าเป็นอย่างดีซึ่งถ้าลูกค้าอยากจะเช่ารายวันราคาเริ่มต้นเพียง 6900บาทเท่านั้น
URL:https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/