ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

ติดตั้งโคมไฟอาคารสูง

Machine:รถกระเช้า Skymaster 27เมตร Tadano AT270TG
Work Place:กรุงเทพมหานคร
Date:Dec 2018
Purpose:ติดตั้งโคมไฟอาคาร
Feedback:ลูกค้าที่ลองใช้งานพาหนะ รถกระเช้า Sky master เป็นครั้งแรก หรือทดลองใช้มาจากบริษัทอื่น สามารถเลือกใช้ได้หลากหลายรูปแบบ และหลายขนาด ตามความเหมาะสมของหน้างาน จากเว็ปไซด์ได้
Comment:ชั้นล่างใช้การประกอบนั่งร้าน และใช้รถกระเช้า สำหรับงานเพียงบางส่วน รถกระเช้าของเรามีรัศมีการทงานได้กว้าง ทั่วถึง รวมทั้งสามารถคำนวณความสูง วัดระยะห่างจากตำแหน่งที่จอดรถได้อย่างแน่นอน ดังนั้นจึงทำให้สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจ
URL: