ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

รถกระเช้าVSนั่งร้าน

Machine: Boom Lift Genie Z45DC
Work Place: กรุงเทพฯ
Date: Jun 2020
Purpose: งานติดตั้งท่อภายในโรงงานที่มีสิ่งกีดขวางกับการทำงาน
Feedback: ลูกค้าซื้อเวลาและความสะดวกในการทำงานเนื่องจากการทำงานเพียงแค่ 1-2 วัน เพราะถ้ามากกว่านั้นลูกค้าจะตัดสิ้นใจเลือกนั่งร้าน
Comment: การทำงานของลูกค้า ถ้าเป็นนั่งร้านก็ไม่สามารถตั้งได้เนื่องจากสิ่งกีดขวางต่างๆรบกวน ถ้าใช้นั่งร้านข้อเสียคือต้องเสียเวลาทำการติดตั้งและรื้อถอนซึ่งลูกค้ามีเวลาการทำงานจำกัด
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/