ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

รถกระเช้าVSนั่งร้าน

Machine:Boom Lift Genie Z45DC
Work Place:กรุงเทพฯ
Date:Jun 2020
Purpose:งานติดตั้งท่อภายในโรงงานที่มีสิ่งกีดขวางกับการทำงาน
Feedback:ลูกค้าซื้อเวลาและความสะดวกในการทำงานเนื่องจากการทำงานเพียงแค่ 1-2 วัน เพราะถ้ามากกว่านั้นลูกค้าจะตัดสิ้นใจเลือกนั่งร้าน
Comment:การทำงานของลูกค้า ถ้าเป็นนั่งร้านก็ไม่สามารถตั้งได้เนื่องจากสิ่งกีดขวางต่างๆรบกวน ถ้าใช้นั่งร้านข้อเสียคือต้องเสียเวลาทำการติดตั้งและรื้อถอนซึ่งลูกค้ามีเวลาการทำงานจำกัด
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/
Top