ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานติดตั้งตาข่ายกันนก

Machine:Boom Lift Genie Z60DC
Work Place:กรุงเทพมหานคร
Date:Aug 2020
Purpose:งานติดตั้งตาข่ายกันนก
Feedback:การทำงานในบริเวณที่มีสิ่งของกีดขวางจำนวนมากและต้องการความปลอดภัยในการทำงาน ผู้มีประสบการณ์จึงเลือกใช้รถกระเช้า
Comment:รถกระเช้า สามารถยืดบูมเข้าไปถึงพื้นที่การทำงานที่มีสิ่งของกีดขวางได้ แม้ในพื้นที่นั้นๆที่ไม่สามารถนำรถเข้าไปชิดกับชิ้นที่ลูกค้าจะติดตั้งก็ตาม
URL:https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/