ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้งตาข่ายกันนก

Machine: Boom Lift Genie Z60DC
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: Aug 2020
Purpose: งานติดตั้งตาข่ายกันนก
Feedback: การทำงานในบริเวณที่มีสิ่งของกีดขวางจำนวนมากและต้องการความปลอดภัยในการทำงาน ผู้มีประสบการณ์จึงเลือกใช้รถกระเช้า
Comment: รถกระเช้า สามารถยืดบูมเข้าไปถึงพื้นที่การทำงานที่มีสิ่งของกีดขวางได้ แม้ในพื้นที่นั้นๆที่ไม่สามารถนำรถเข้าไปชิดกับชิ้นที่ลูกค้าจะติดตั้งก็ตาม