ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานติดตั้งตาข่ายกันนก

Machine:Genie Scissors Lift 10m GS3246
Work Place:กรุงเทพมหานคร
Date:Oct 2020
Purpose:งานติดตั้งตาข่ายกันนกเพื่อป้องกันนกรอบทั้งโรงงาน
Feedback:ลูกค้าพบปัญหาเกี่ยวความเสียหายที่นกบินเข้าถ่ายไว้ทำให้สินค้าได้รับควา่มเสียหาย
Comment:พื้นที่การทำงานบริเวณรอบที่จะขึ้นติดตั้งอุปกรณ์กันนกเป็นการขึ้นตรงอย่างเดียวและต้องการพื้นบนกระเช้าในการวางอุปกรณ์ขึ้นไปทำงานพร้อมกับคนติดตั้งอุปกรณ์กันนก
URL:https://www.token-thailand.com/ja/scissorslift/
Top