ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้งตาข่ายกันนก

Machine: Genie Scissors Lift 10m GS3246
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: Oct 2020
Purpose: งานติดตั้งตาข่ายกันนกเพื่อป้องกันนกรอบทั้งโรงงาน
Feedback: ลูกค้าพบปัญหาเกี่ยวความเสียหายที่นกบินเข้าถ่ายไว้ทำให้สินค้าได้รับควา่มเสียหาย
Comment: พื้นที่การทำงานบริเวณรอบที่จะขึ้นติดตั้งอุปกรณ์กันนกเป็นการขึ้นตรงอย่างเดียวและต้องการพื้นบนกระเช้าในการวางอุปกรณ์ขึ้นไปทำงานพร้อมกับคนติดตั้งอุปกรณ์กันนก