ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานติดตาข่ายกันนก

Machine:Boom Lift Genie Z60 DC
Work Place:กรุงเทพฯ
Date:Jan 2020
Purpose:งานติดตั้งตาข่ายเพื่อหลีกเลี่ยงนก
Feedback:รถของของได้รับการตรวจรับรองทุกๆ 6 เดือน และมีเอกสาร ปจ.2 เพื่อรองรับการตรวจสอบจากเซฟตี้หน้างานในทุกๆครั้งก่อนเริ่มงาน
Comment:ทางลูกค้าไม่มั่นใจในการบังคับในที่สูงและทางแคบทางเรามีบุคคลกรที่มีความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ในการบริการให้ลูกค้าที่หน้างาน
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/