ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตาข่ายกันนก

Machine: Boom Lift Genie Z60 DC
Work Place: กรุงเทพฯ
Date: Jan 2020
Purpose: งานติดตั้งตาข่ายเพื่อหลีกเลี่ยงนก
Feedback: รถของของได้รับการตรวจรับรองทุกๆ 6 เดือน และมีเอกสาร ปจ.2 เพื่อรองรับการตรวจสอบจากเซฟตี้หน้างานในทุกๆครั้งก่อนเริ่มงาน
Comment: ทางลูกค้าไม่มั่นใจในการบังคับในที่สูงและทางแคบทางเรามีบุคคลกรที่มีความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ในการบริการให้ลูกค้าที่หน้างาน
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/