ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานเปลี่ยนหลอดไฟในที่สูง

Machine: รถกระเช้า Tadano AT270TG
Work Place: ท่าเรือแหลมฉบัง ชลบุรี
Date: Apr 2019
Purpose: งานเปลี่ยนหลอดไฟให้แสงว่างในพื้นที่เก็บตู้คอนเทนเนอร์ ท่าเรือแหลมฉบัง
Feedback: ท่าเรือแหลมฉบังเป็นพื้นที่สำหรับการขนถ่ายสินค้าโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ เวลากลางคืนต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอ เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้น
Comment: การเข้าทำงานในพื้นที่ท่าเรือค่อนข้างยาก ผู้บังคับรถจะต้องมีใบเซอร์รับรองการบังคับรถ ตัวรถต้องผ่านการตรวจสอบมีเอกสาร ปจ.2 โทเคนมีเอกสารสำหรับการตรวจสอบจึงสามารถทำงานไดอย่างมั่นใจและปลอดภัย
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/