ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานเปลี่ยนหลอดไฟในที่สูง

Machine:รถกระเช้า Tadano AT270TG
Work Place:ท่าเรือแหลมฉบัง ชลบุรี
Date:Apr 2019
Purpose:งานเปลี่ยนหลอดไฟให้แสงว่างในพื้นที่เก็บตู้คอนเทนเนอร์ ท่าเรือแหลมฉบัง
Feedback:ท่าเรือแหลมฉบังเป็นพื้นที่สำหรับการขนถ่ายสินค้าโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ เวลากลางคืนต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอ เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้น
Comment:การเข้าทำงานในพื้นที่ท่าเรือค่อนข้างยาก ผู้บังคับรถจะต้องมีใบเซอร์รับรองการบังคับรถ ตัวรถต้องผ่านการตรวจสอบมีเอกสาร ปจ.2 โทเคนมีเอกสารสำหรับการตรวจสอบจึงสามารถทำงานไดอย่างมั่นใจและปลอดภัย
URL:https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/