ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด

Machine: รถกระเช้าขากรรไกร 10เมตร GS326
Work Place: วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Date: Apr 2019
Purpose: รถกระเช้าขากรรไกร สำหรับงานติดตั้งกล้องวงจรปิดโกดังหรือโรงงานขนาดใหญ่
Feedback: รถกระเช้าขากรรไกรบูมจะทำงานในลักษณะยืดขึ้น ลง ในแนวตรงเท่านั้น ไม่สามารถทำงานในลักษณะแนวทแยงได้ ลูกค้าต้องดูพื้นที่หน้างานให้ดีก่อนเลือกใช้
Comment: การติดตั้งกล้องวงจรปิดเป็นการรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สินของลูกค้าได้ บริษัทส่วนใหญ่มากกว่า90%ในไทยนิยมติดตั้งกล้องวงจรปิด แต่พื้นที่ในการติดตั้งค่อนข้างสูงรถกระเช้าขากรรไกรจึงเหมาะสำหรับงานนี้
URL: https://www.token-thailand.com/scissorslift/