ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด

Machine:รถกระเช้าขากรรไกร 10เมตร GS326
Work Place:วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Date:Apr 2019
Purpose:รถกระเช้าขากรรไกร สำหรับงานติดตั้งกล้องวงจรปิดโกดังหรือโรงงานขนาดใหญ่
Feedback:รถกระเช้าขากรรไกรบูมจะทำงานในลักษณะยืดขึ้น ลง ในแนวตรงเท่านั้น ไม่สามารถทำงานในลักษณะแนวทแยงได้ ลูกค้าต้องดูพื้นที่หน้างานให้ดีก่อนเลือกใช้
Comment:การติดตั้งกล้องวงจรปิดเป็นการรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สินของลูกค้าได้ บริษัทส่วนใหญ่มากกว่า90%ในไทยนิยมติดตั้งกล้องวงจรปิด แต่พื้นที่ในการติดตั้งค่อนข้างสูงรถกระเช้าขากรรไกรจึงเหมาะสำหรับงานนี้
URL:https://www.token-thailand.com/scissorslift/