ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

ติดตั้ง CCTV

Machine:Boom Lift Genie Z30DC
Work Place:นนทบุรี
Date:Aug 2020
Purpose:งานติดตั้งกล้อง CCTV ภายในโรงงาน
Feedback:ในปัจจุบัน ลูกค้าให้ความสำคัญในการติดตั้งกล้อง CCTV เพราะเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถช่วยลดระยะเวลาในการเลือกดูย้อนหลัง
Comment:ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกใช้รถที่เหมาะกับขนาดหน้างาน Z30 เป็นกระเช้าอีกรุ่นที่ลูกค้านิยมนำเข้าไปใช้ภายในโรงงานเพราะมีขนาดที่ไม่กินพื้นที่หรือกีดขวางพื้นที่ของลุกค้า
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/