ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานทำความสะอาดกระจกโชว์รูม

Machine: Boom Lift JLG E600J
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: Dec 2020
Purpose: การทำความสะอาดกระจกเพื่อให้ใสมองเห็นด้านในโชว์รูมรถเป็นภาพลักษณ์ที่หลายๆโชว์รูมให้ความสำคัญในการดูและรักษาความสะอาดให้ใหม่อยู่เสมอๆ
Feedback: รถบูมลิฟท์ของโทเคนเป็นมือ1สภาพใหม่และบังคับไม่ยาก ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกที่จะเช่าแต่ตัวรถเพื่อบังคับเองให้สะดวกกับการทำงานตามไซต์งานก่อสร้างทางเราก็ยินดีเทรนการใช้รถเพื่อสะดวกในการทำงานให้กับลูกค้า
Comment: ในช่วงเดือนตุลาคม 2020 ที่ผ่านมา ศูนย์รถมาสด้าได้ ผลิตรถออกมาสู่ตลาดรถ มากกว่า เดือนตุลาคม 2019 ซึ่งเป็นการผลิตออกมาสวนกระแสในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ดี เป็นช่วงที่มีโควิดระบาด
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/