ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

New! Mast Lift 8m. (แมสลิฟท์)

Machine: Mast Lift Sinoboom ML10EJ
Work Place: สมุทรปราการ
Date: Aug 2023
Purpose: ใหม่ แมสลิฟท์ ทำความสูง 8 เมตร (Mast Lift Sinoboom ML10EJ)
Feedback: แมสลิฟท์ (Mast Lift) มีน้ำหนักรถรวม 2,678 กก. ระยะการหมุน (Truntable) ใช้พื้นที่ไม่เกินตัวรถ อีกทั้งตัวเครื่องยังมีขนาดกะทัดรัด กว้าง 0.99 ม. หมุนได้ 360 องศา มีระบบป้องกันหลุมบ่อ (Pothole Guard)
Comment: กระเช้ารับน้ำหนักได้ 200 กก. ผู้ใหญ่ 2 คนสามารถขึ้นทำงานได้ และใช้วงเลี้ยวด้านใน 0 ม. และวงเลี้ยวด้านนอก 1.55 ม. ทำให้เหมาะสำหรับทำงานในพื้นที่แคบ และพื้นที่ที่รับน้ำหนักได้ไม่มาก เช่น ในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/sinoboom-ml10ej/