ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

เกี่ยวกับ Boom Lift Z80

Machine: Boom Lift Genie Z80 Engine
Work Place: ฉะเชิงเทรา
Date: Mar 2021
Purpose: งานติดตั้งอุปกรณ์สำหรับโรงงานใหม่
Feedback: การทำงานของ Boom Lift Genie Z80 ตัวรถสามารถหมุนได้ทั้งหมด 360องศา แต่หากต้องเดินหน้า-ถอยหลัง มุมที่สามารถทำงานได้มีแค่ 80 องศา โดยขณะที่ลูกค้าบังคับ Boom Lift มีวิธีสังเกตุได้คือจากบนตัวกระเช้าจะต้องมองเห็นตัวเลข 3หลักของรถ หรือดูได้ที่ล้อ ล้อที่เลี้ยวได้จะเป็นล้อหลัง ล้อฝั่งตรงข้ามจึงเป็นด้านหน้าของรถ ให้ลูกค้าหมุนตัวรถกลับไปด้านหน้าจึงจะสามารถเดินหน้าถอยหลังได้
Comment: จากประสบกาาณ์ที่ผ่านมา มีลูกค้าบางท่านที่ใช้งาน Boom Lift Genie Z80 แล้วไม่สามารถบังคับเดินหน้า-ถอยหลังได้และเรียกร้องให้มีทีมช่างเข้าให้บริการที่หน้างาน กรณีนี้ ทางโทเคนขอเรียนแจ้งก่อนว่าควรตรวจเช็ควิธีการใช้งานรถ ตำแหน่งของรถและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก่อน หากไม่มีการตรวจเช็คอย่างรอบคอบและต้องการให้ทีมช่างเข้าหน้างานและพบว่าปัญหาเกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธีของลูกค้าอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/