สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

กรณีศึกษาสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้

สาเหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้นได้
ถ้าในพื้นที่หน้างานมีการเชื่อมงานและทาสีในบริเวณเดียวกัน เมื่อสะเก็ดไฟจากการเชื่อมกระเด็นไปโดนสีซึ่งมีทินเนอร์ผสมอยู่ ทำให้เกิดเปลวไฟเกิดขึ้น จะทำให้กระเช้าไฟไหม้ทำให้เกิดความเสียหาย
ข้อควรระวัง หากมีการเชื่อมงานและทาสีในบริเวณเดียวกันควรใช้ความระมัดระวัง
TIPS กลับไปที่รายการ