สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

การชาร์จแบตเตอรี่ด้วยไฟฟ้าที่ไม่เสถียร

โดยปกติอาคารที่สร้างเสร็จแล้วจะมีการจ่ายไฟฟ้าที่เสถียร ซึ่งปลอดภัยสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ของรถกระเช้า หากหน้างานของลูกค้าเป็นสถานที่ก่อสร้างใหม่ และยังไม่มีการเดินสายไฟ และใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในการดำเนินงาน กระแสไฟฟ้าที่ออกมามักจะไม่เสถียร หากชาร์จหลายเครื่องพร้อมกันหรือชาร์จขณะทำงานเชื่อมในเวลาเดียวกันอาจเป็นผลทำให้ชาร์จเจอร์ของแบตเตอรี่ทำงานผิดปกติ มีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้ชาร์จเจอร์ของรถกระเช้าเสีย ดังนั้นไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่
TIPS กลับไปที่รายการ