สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

การดูแลกระเช้ากรณีทาสี,ซิลิโคน,ซิเมนต์

ลูกค้าต้องจัดหาผ้าใบสีฟ้า คลุมในส่วนของพื้นที่กระเช้าหรือตัวรถที่คาดว่าจะมีการเปื้อน หากมีความสกปรกหรือความเสียหายเกิดขึ้นลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการบำรุงรักษาทั้งหมด
TIPS กลับไปที่รายการ