สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

การยกรถขากรรไกรลงจากรถขนส่ง

  1. การยกรถขากรรไกรลงจากรถขนส่งยกลงได้เฉพาะข้างๆรถขนส่งเท่านั้น ในระยะห่างไม่เกิน 2.40 ม. และในแนวดิ่ง 45-50 องศา เท่านั้น
  2. กรณีทางเข้าเป็นประตูยกระดับถ้ามีแลมป์ให้ขับขึ้น แลมป์จะเอียงได้ไม่เกิน 14 องศา
  3. กรณีทางเข้าเป็นประตูยกระดับไม่มีแลมป์ให้ขับขึ้น จะต้องใช้เครนยกรถเข้าไป พื้นที่จะต้องมีความสูง 7 เมตรขึ้นไป และกว้าง 1.5 เมตรขึ้นไป
  4. หากประตูทางเข้าแคบทางพนักงานขนส่งประเมินแล้วว่าไม่สามารถเข้าได้ ทางโทเคนจะไม่นำรถเข้าไปให้โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
TIPS กลับไปที่รายการ