สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

การแก้ไขปัญหารถกระเช้า Genie Scissor Lift ระบบไฟฟ้า

1. จอยสติกซ์ อาการ : ไม่สามารถบังคับขึ้น-ลง และ เดินหน้า-ถอยหลัง ได้ เลี้ยวไม่ได้ เกิดจากลิมิตสวิทช์เสีย

2. สวิทช์ฉุกเฉิน อาการ : ต้องเปิดสวิทช์ฉุกเฉินทั้งด้านบนและล่าง จะใช้งานได้ปกติ

3. BCI (ระดับแบตเตอรี่) อาการ : ถ้าแบตเตอรี่น้อย ยกบูมขึ้นจะรับน้ำหนักได้น้อย

4. BCI (Charger) อาการ : สถานะแจ้งระดับแบตเตอรี่

5. พาวเวอร์ปลั๊ก อาการ : ชาร์ตแบตไม่เข้า เพราะสายด้านในพาวเวอร์ปลั๊กอาจจะหลุด

6. จุดบังคับด้านบน P-Con อาการ : จะแสดง error จุดที่เกิดปัญหา เกิดจากการใช้งานผิดของผู้ใช้ PHS=Pothole,LL=Tilt Sensor, CH=Key Switch OL=Overload LO=Low Battery

7. ทิลเซ็นเซอร์ อาการ : ไม่สามารถยกบูมได้ เนื่องจากพื้นที่ลาดเอียง

8.สมาร์ทลิ้ง จุดบังคับด้านล่าง G-Con อาการ : จะแสดง error จุดที่เกิดปัญหา เกิดจากระบบมีปัญหา H002=Coil & Contactor P009=Gcon Smartlink C021=Pcon not detected F129=Tilt Sensor

9. สวิทช์กุญแจ อาการ : ต้องบิดสวิทช์กุญแจให้ถูกต้อง บังคับด้านบนหรือด้านล่าง

10. Pothole Guard อาการ : ขึ้นได้นิดเดียว เพราะเปิดออกไม่สุด

TIPS กลับไปที่รายการ