สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

การแก้ไขปัญหารถกระเช้า Genie Scissor Lift ระบบไฟฟ้า

  1. จอยสติกซ์ อาการ : ไม่สามารถบังคับขึ้น-ลง และ เดินหน้า-ถอยหลัง ได้ เลี้ยวไม่ได้ เกิดจากลิมิตสวิทช์เสีย
  2. สวิทช์ฉุกเฉิน อาการ : ต้องเปิดสวิทช์ฉุกเฉินทั้งด้านบนและล่าง จะใช้งานได้ปกติ
  3. BCI (ระดับแบตเตอรี่) อาการ : ถ้าแบตเตอรี่น้อย ยกบูมขึ้นจะรับน้ำหนักได้น้อย
  4. BCI (Charger) อาการ : สถานะแจ้งระดับแบตเตอรี่
  5. พาวเวอร์ปลั๊ก อาการ : ชาร์ตแบตไม่เข้า เพราะสายด้านในพาวเวอร์ปลั๊กอาจจะหลุด
  6. จุดบังคับด้านบน P-Con อาการ : จะแสดง error จุดที่เกิดปัญหา เกิดจากการใช้งานผิดของผู้ใช้ PHS=Pothole,LL=Tilt Sensor, CH=Key Switch OL=Overload LO=Low Battery
  7. ทิลเซ็นเซอร์ อาการ : ไม่สามารถยกบูมได้ เนื่องจากพื้นที่ลาดเอียง
  8. สมาร์ทลิ้ง จุดบังคับด้านล่าง G-Con อาการ : จะแสดง error จุดที่เกิดปัญหา เกิดจากระบบมีปัญหา H002=Coil & Contactor P009=Gcon Smartlink C021=Pcon not detected F129=Tilt Sensor
  9. สวิทช์กุญแจ อาการ : ต้องบิดสวิทช์กุญแจให้ถูกต้อง บังคับด้านบนหรือด้านล่าง
  10. Pothole Guard อาการ : ขึ้นได้นิดเดียว เพราะเปิดออกไม่สุด
TIPS กลับไปที่รายการ