สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

การแก้ไขปัญหารถกระเช้า JLG Scissors Lift ระบบไฟฟ้า

  1. จุดบังคับด้านบน P-Con อาการ : จะแสดง error จุดที่เกิดปัญหา เกิดจากการใช้งานผิดของผู้ใช้(มีไฟกระพริบจุดที่เกิดปัญหาเป็นสัญลักษณ์)
  2. จอยสติกซ์ อาการ : ไม่สามารถบังคับขึ้น-ลง และ เดินหน้า-ถอยหลัง ได้ เลี้ยวไม่ได้ เกิดจากลิมิตสวิทช์เสีย
  3. ทิลเซ็นเซอร์ อาการ : ไม่สามารถยกบูมได้ เนื่องจากพื้นที่ลาดเอียง
  4. สวิทช์กุญแจ อาการ : ต้องบิดสวิทช์กุญแจให้ถูกต้อง บังคับด้านบนหรือด้านล่าง
  5. Pothole Guard อาการ : ขึ้นได้นิดเดียว เพราะเปิดออกไม่สุด
  6. ไฟแสดงแบตเตอรี่ (3246ES) อาการ : ไฟแสดงจำนวนแบตเตอรี่เหลือน้อย จะไม่ค่อยสว่างทำให้มองเห็นไม่ชัด
  7. สวิทช์ฉุกเฉิน อาการ : ต้องเปิดสวิทช์ฉุกเฉินทั้งด้านบนและด้านล่าง จะใช้งานได้ปกติ
  8. ฟังก์ชั่นการทำงาน อาการ : ต้องเลือกฟังก์ชั่นให้ถูกต้อง A(8M) หรือ B(10M) ยืดบูมสูงจะรับน้ำหนักได้น้อยลง ภานนอก-ภายใน คือ ภายนอกจะยืดบูมขึ้นได้น้อยกว่าภายใน
  9. BCI (Charger) อาการ : สถานะระดับแบตเตอรี่
  10. พาวเวอร์ปลั๊ก อาการ : ชาร์ตแบตไม่เข้า เพราะสายด้านในพาวเวอร์ปลั๊กอาจจะหลุด
TIPS กลับไปที่รายการ